Portrait of a happy senior man with mature woman holding cup of tea or coffee


Kao prvo moramo se setiti koji je zakon važio u 2018 godini, Podsećamo da su uslovi za sticanje prava na penziju za 2018. godinu osim opštih uslova, za osiguranika ženu najmanje 15 godina staža osiguranja i navršenih 62 godine života. Takođe, uslovi za prevremenu starosnu penziju u 2018. godini su pored opštih uslova i 40 godina staža osiguranja i najmanje 57 godina života (muškarac), odnosno 38 godina staža osiguranja i najmanje 56 godina i četiri meseca života (žena).

Prema Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju osiguranik (žena i muškarac) stiče pravo na starosnu penziju kad navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja ili kad navrši 45 godina staža osiguranja.

A sada da navedemo sta je izuzetak od navedenog I kakav će se zakon primenjivati od 01.januara 2019.godine.

Pitate se da li stičete pravo na penziju u 2019.godini,pročitajte pažljivo sledeći tekst.

Izuzetno od navedenog u 2019. godini osiguranik žena koja ima najmanje 15 godina staža osiguranja, stiče pravo na starosnu penziju kad navrši 62. godine i šest meseci života. Osiguranik (žena i muškarac) stiče pravo na prevremenu starosnu penziju kad navrši najmanje 40 godina staža osiguranja i najmanje 60 godina života.

Izuzetno od navedenog u 2019. godini osiguranik stiče pravo na prevremenu starosnu penziju kad navrši 40 godina staža osiguranja i najmanje 57 godina i osam meseci života (muškarac), odnosno 38 godina i šest meseci staža osiguranja i najmanje 57 godina života (žena).

 

Nema komentara

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *