Sta treba da ima maloprodajni objekat


Otvarate maloprodajni objekat?Pitate se sta sve morate da imate

Procitajte tekst do kraja i saznajte.

Na ulazu u objekat mora se vidno istaći:

 • pun ili skraćeni naziv, onako kako stoji u rešenju APR
 • radno vreme – pridržavati ga se
 • U objektu se mora imati
 • rešenje o registraciji iz APR sa svim izmenama, kopija,
 • pravilnik o načinu rešavanja reklamacija,
 • znak zabrane pušenja ima oblik pravougaonika, formata A4 (297×210 mm), propisanog izgleda, u boji, istaći na vidnom mestu u svim objektima u kojima se vrši promet životnih namirnica i/ili lekova kao i zatvorenoj prostoriji u kojoj radi zaposleni nepušač, odnosno dva ili više lica od kojih je najmanje jedan nepušač,
 • posebna oznaka “Zabranjena prodaja cigareta i drugih duvanskih proizvoda maloletnim licima“ ima oblik pravougaonika, veličine najmanje 210×300 mm, propisanog sadržaja, u boji- obavezu isticanja imaju samo trgovci na malo duvanskim proizvodima- istaći na vidnom  mestu objekta
 • akt o proceni rizika bezbednosti i zdravlja na radu,
 • odluka o licu za uzbunjivanje
 • odluka o imenovanom licu za kontrolu zabrane pušenja
 • obaveštenje o zabrani vršenja zlostavljanja na radu
 • protivpožarni aparat- sa atestima,
 • prva pomoć-kutija,
 • baždareni merni uređaji-dokaz, u zakonskim rokovima;
 1. Za svakog zaposlenog se mora imati:
 • ugovor o radu
 • prijava na PIO,
 • sanitarna knjižica -u objektima gde je to obavezno (prehrana i sl.);
 1. Za trgovačku robu u objektu se mora imati:
 • dokumentacija o izvršenoj nabavci (popis robe sa 01.01. tekuće godine, račun, otpremnica dobavljača, dostavnica, prijemnica),
 • kalkulacija prodajne cene- potpisana i overena,
 • nivelacija prodajnih cena- potpisana i overena,
 • nalog za uplatu dnevnog pazara (uplatnica),
 • knjiga evidencija prometa i usluga – obrazac KEPU-dnevno ažurna, potpisana i overena,
 1. Uz trgovačku robu u objektu se mora imati:
 • maloprodajna cena-istaknuta,
 • deklaracija proizvođača ili uvoznika na svakom pojedinačnom artiklu,
 • garantni list
 • ugovor (pojedinačni ili okvirni) sa svakim komitentom (dobavljačem),
 • dokumenat o nabavci – obrazac KR, popis robe sa 01.01. tekuće godine,
 • evidencija isplaćene i vraćene robe- obrazac KR-1,
 • dnevni izveštaj o prijemu robe na komisionu prodaju od komitenata fizičkih lica obrazac KRI,
 • dnevni izveštaj isplaćene i vraćene robe komitentima-fizičkim licima-obrazac KRI-1,
 • knjiga evidencije prometa i usluga- obrazac KEPU,
 • podatke o kupcu i roku rezervacije-za rezervisanu robu;
 1. Uz komisionu robu u objektu se mora imati:
 • maloprodajna cena sa upisanim rednim brojem iz KEPU-istaknuta;
 1. Uz fiskalnu kasu se mora imati:
 • rešenje o fiskalizaciji kase koje je donela Poreska uprava, original,
 • servisna knjižica,
 • obaveštenje o obavezi izdavanja fiskalnog računa –
 • nalepnica »Uzmite račun«
 • nalozi za ispravku-obrazac NI
 • fiskalni račun-obrazac FR
 • evidencija o blokovima fiskalnih računa izdatim u upotrebu
 • dnevni izveštaj-formiran i odštampan iz fiskalne kase, jednom dnevno, na kraju radu,
 • periodični izveštaj
 • kontrolna traka na kojoj se, istovremeno sa štampanjem fiskalnih dokumenata, štampa i njihov kompletan sadržaj,
 • knjiga dnevnih izveštaja- obrazac EDI

Knjigovodstvo vesti

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *