Kako da otvorite preduzetničku radnju

otvaranje- preduzetnicke -radnje

Ukoliko ste odlučili da pokrenete sopstveni biznis i ako ste se opredelili da Vaš oblik organizovanja bude preduzetnik, predstoji vam osnivanje.

Poslovno ime je ime pod kojim Vaša firma, u ovom slučaju Vi kao preduzetnik poslujete. Poslovno ime preduzetnika obavezno mora da sadrži:

 • ime i prezime preduzetnika (dakle, Vaše ime i prezime);
 • opis pretežne delatnosti
 • oznaku „preduzetnik“ ili „pr“ i
 • sedište odnosno adresu na kojoj preduzetnik posluje
 • Poslovno ime još možeda sadrži i poseban naziv kao i oznake kojima se bliže određuje predmet poslovanja preduzetnika. Na primer: „agencija za brigu o mačkama“, ili „programiranje i dizajn“, ili bilo koje druge oznake kojima detaljnije opisujete ono čime se bavite.

Ukoliko poslovno ime koje ste odredili ne ispunjava zakonom propisane uslove, ono neće biti

Skraćeno poslovno ime, ukoliko odlučite da ga imate, obavezno sadrži:

 • ime i prezime preduzetnika;
 • oznaku „preduzetnik“ ili „pr“

Naziv u skraćenom poslovnom imenu mora biti identičan nazivu u punom poslovnom imenu.

Dokumentacija koja se obavezno prilaže za registraciju preduzetnika je:

 • dokaz o identitetu preduzetnika – fotokopija (odnosno očitavanje) lične karte;
 • dokaz o uplati 1.500 dinara naknade za osnivanje
 • Registraciona prijava osnivanja preduzetnika

Registracionu prijavu možete preuzeti sa sajta APR  i popuniti je u elektronskom formatu. Tako popunjenu Registracionu prijavu možete odštampati i priložiti uz potrebnu dokumentaciju. Ne zaboravite da Registracionu prijavu potpišete.

Pre svega naznačite da se obraćate Registru privrednig subjekata (koji vodi registre o preduzetnicima, ortačkim i komanditnim društvima, kao i društvima sa ograničenom odgovornošću i akcionarskim društvima), ovako:

U polje za naziv unesite naziv preduzetnika, a ispod tog polja ukoliko ste rezervisali naziv, unesite broj potvrde o rezervaciji naziva.

 

Prijava se predaje tek nakon što pribavite svu potrebnu dokumentaciju. Ukoliko ste pratili redosled koraka, imate:

 • dokaz o identitetu – fotokopiju (odnosno očitavanje) Vaše lične karte;
 • dokaz o uplati 1.500 dinara naknade za osnivanje
 • popunjenu Registracionu prijava osnivanja preduzetnika (vidi 4. korak)

Jednom kada predate prijavu osnivanja Agenciji za privredne registre, ona će za Vas u samom postupku registracije osnivanja istovremeno pribaviti:

 • matični broj koji dodeljuje Republički zavod za statistiku,
 • poreski identifikacioni broj (PIB) koji dodeljuje Poreska uprava – Centrala,
 • broj osiguranika penzijsko-invalidskog osiguranja (PIO) koji izdaje RF PIO i
 • broj osiguranika zdravstvenog osiguranja koji izdaje RZZO.

Dakle skoro sve je na jednom mestu.

Rok za odlučivanje o registracionoj prijavi je pet dana od dana prijema prijave. Ukoliko Registrator utvrdi da su ispunjeni  uslovi za registraciju, donosi Rešenje kojim se prijava usvaja i svoju odluku objavljuje Istovremeno sa donošenjem Rešenja objavljuju se i registrovani podaci na stranici APR.
U slučaju da Registrator utvrdi da nisu ispunjeni uslovi za registraciju donosi Rešenje kojim odbacuje prijavu. Donošenjem tog rešenja postupak je okončan, i to bez mogućnosti da dostavljanjem neke dopunske dokumentacije utičete na drugačiji ishod postupka.
Ukoliko Registrator utvrdi da nisu ispunjeni drugi uslovi, on donosi Rešenje kojim odbacuje prijavu i utvrđuje koji to uslovi za registraciju nisu ispunjeni. U tom slučaju imate rok od 30 dana od dana objavljivanja ovog Rešenja da:

 • podnesete novu registracionu prijavu za registraciju podataka o čijoj registraciji je odlučeno tim rešenjem (pri čemu je bitno da nova prijava bude podneta u celosti, a ne samo pojedini delovi prijave)
 • dostavite eventualno nedostajuću i/ili ispravljenu dokumentaciju i
 • platite polovinu od iznosa propisane naknade za registraciju koja je predmet prijave,

čime zadržavate pravo prioriteta odlučivanja zasnovano podnošenjem prijave koja je odbačena

Pečat se izrađuje kod pečatoresca. Svaki pečatorezac će Vam zahtevati kopiju Rešenja o osnivanju da bi Vam izradio pečat.

Kako biste mogli da poslujete kao preduzetnik, potrebno je da imate otvoren račun kod poslovne banke .

 

Knjigovodstvo vesti

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *