Contabilita Knjigovodstvena agencija

Knjigovodstvene Usluge

_
knjigovodstvo

Knjigovodstvene usluge Beograd, Srbija

_

U zavisnosti od Vaših potreba, vršimo sledeće knjigovodstvene usluge:

• vođenje poslovnih knjiga po sistemu dvojnog knjigovodstva
• vođenje analitičkih evidencija: osnovna sredstva, zalihe, kupci,dobavljači, obračun amortizacije;
• vođenje blagajne;
• vođenje robnog knjigovodstva, veleprodaja-maloprodaja;
• vođenje knjiga ulaznih i izlaznih računa (KPR i KIR);
• vođenje kompletnih poreskih evidencija;
• izrada periodičnih i godišnjih izveštaja;
• razne druge knjigovodstvene usluge po želji klijenta;
• izrada svih vrsta statističkih izveštaja;
• izrada završnih računa;
• obračun,knjiženje I izrada završnog računa za proizvodnju

Radni Odnosi

_

• prijave / odjave / promene radnika;
• ugovori o radu;
• donošenje različitih vrsta rešenja, pravilnika, odluka…
• otkazi ugovora o radu,tehnološki višak..;
• upis radnog staža;
• vrste radnog angažovanja (dopunski rad, privremeni povremeni poslovi, ugovori o delu…);

knjigovodstvena agencija radni odnosi
knjigovodstvene usluge obracuni plata i poreza

Obračuni

_

U zavisnosti od vaših potreba, podnosimo poreske prijave i vršimo sledeće vrste obračuna:

• zarada, naknada zarada i lična primanja;
• poreza i doprinosa iz samostalne delatnosti;
• poreza na dodatu vrednost;
• poreza po odbitku;
• poreza na dobit preduzeća
• zakupa pokretne i nepokretne imovine;
• kamata;
• druge vrste obračuna

Normativi

_

• ugovori o radu, pravilnici o radu i sistematizaciji radnih mesta
• rešenja (o raskidu radnog odnosa, o plaćenom / neplaćenom odsustvu, godišnjem odmoru, porodiljskom bolovanju ..),
• odluke o solidarnoj pomoći, jubilarnoj nagradi
• sve druge vrste ugovora iz različitih oblasti (o zakupu pokretne i nepokretne imovine, o poslovno tehničkoj saradnji, o nabavci i prodaji, o zastupanju i dr.);
• kompletnu dokumentaciju koja mora biti istaknuta u poslovnom objektu što je regulisano različitim zakonima i pravilnicima (Zakon o fiskalnim kasama, Zakon o zabrani pušenja…)

ugovori o radu

Brisanje i likvidacija

_

U zavisnosti od Vaših potreba vršimo:

• pokretanje i sprovođenje postupka privremene odjave / brisanja preduzetnika iz registra;
• pokretanje i sprovođenje postupka likvidacije pravnih lica;
• brisanje iz registra nakon okončanog postupka likvidacije;

Zastupanje

_

Vršimo usluge zastupanja pred nadležnim državnim organima. Naš pravni tim sa iskusnim advokatima učestvuje u upravnim i sudskim postupcima, kao i druga zastupanja u odnosu na potrebe klijenata.

Bezbednost i zdravlje na radu/zaštita od požara

_

Vršimo usluge bezbednosti i zdravlja na radu i zaštitu od požara. Naša partnerska firma pregleda i vrši proveru opreme za rad. Iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu pored izrade normativnih akata (procena rizika, evidencije i dr.) sprovode različite treninge iz ove oblasti, prezentacije i informisanja za potrebe poslodavaca, osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad, a Služba medicine rada vrši obuku zaposlenih za pružanje prve pomoći.